หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

✿ กำหนดการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ


กำหนดการจัดงาน    
ชาวอีสานส่วนใหญ่จัดประเพณีบุญบั้งไฟประมาณเดือน ๖ หรือเดือน ๗ เป็นช่วงที่ เริ่มทำนาเพื่อเป็นการขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลหรือเปรียบเสมือนประเพณีแห่นาง แมวของทางภาคกลาง   ส่วนในจังหวัดยโสธรจัดเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดและจะจัดขึ้นทุกๆปีในวัน ที่ ๑๖ พฤษภาคมไม่มีความคิดเห็น: